کرگدن های خاکستری...چرا ما مشکلات رو نادیده می گیریم و چطور درمورد آنها اقدام کنیم؟

۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۱۶:۴۱ | 13 | 00:10:06

Gray rhinos ... why do we ignore problems and how to deal with them?

توضیحات در مورد کرگدن های خاکستری...چرا ما مشکلات رو نادیده می گیریم و چطور درمورد آنها اقدام کنیم؟

توی این اپیزود" میشل واکر" دلیل نادیده گرفتن مشکلات رو برامون میگه واینکه چطور باید با مشکلات مواجه بشیم

نظر خود را در مورد کرگدن های خاکستری...چرا ما مشکلات رو نادیده می گیریم و چطور درمورد آنها اقدام کنیم؟ بنویسید.
captcha
نظرات در مورد کرگدن های خاکستری...چرا ما مشکلات رو نادیده می گیریم و چطور درمورد آنها اقدام کنیم؟